17 nummer att räkna med

Colombia har, precis som FNs övriga 192 medlemsländer, antagit FNs hållbarhetsmål. FNs globala hållbarhetsmål är en del av agenda 2030, och är den mest inkluderande, transparenta och längsta konsultationsprocessen i FNs historia. Målen är 17 till antalet och är en form av globalt partnerskap och call to action för att fram till år 2030 bland annat minska fattigdomen i världen, bromsa klimatförändringarna, och skydda våra skogar och hav.

Samarbete över landsgränser, nationer och mellan lokala aktörer är samtliga grundstenar för att lyckas nå målen för agenda 2030, något som Framtidsjordens verksamhet är ett exempel på. Men hur tar Framtidsjordens partnerorganisationer dessa stora mål till handling? Hur jobbar den lilla organisationen mot de stora målen i praktiken?

Den Colombianska organisationen Serranigua är en av Framtidsjordens partnerorganisationer. Serrraniagua är en av alla miljontals organisationer världen över som år ut och år in arbetar i det lilla för att tillsammans med övriga aktörer världen över, tillsammans bidra till en förändring i det stora. Serraniaguas verksamhet är primärt fokuserad runt FNs hållbarhetsmål 15, vilket är det mål som speciellt fokuserar på att bevara, återställa och uppmuntra hållbar användning av ekosystem på land, även om organisationens holistiska arbetssätt ger positiva effekter för att uppnå mål 1, 2,5, 6, 8, 12, 13, 16 och 17.

Detta breda spektrum av mål som organisationen bidrar till att uppnå upplever jag är en bra spegling av organisationens grundfilosofi, ett synsättet att bevarande av biodiversitet inte existerar i isolering från övriga händelseförlopp i världen. Exempelvis krävs fred för att kunna bevara våra ekosystem, för fred krävs utveckling, för utveckling krävs vettig utbildning, för vettig utbildning krävs utrotning av den extrema fattigdomen, för utrotning av extrem fattigdom behöver vi jämställdhet. Hållbarhet är inte en ö.

Serraniaguas holistiska arbetssätt tar sig i praktiken uttryck i en verksamhet uppdelad i två ben; hållbart jordbruk och bevarande av ekosystem. Detta genom att arbeta med skydd av hotade arter och nyckelområden för att bevara den biologiska mångfalden, etablering av naturreservat samt förvaltning av de jordbruksskyddssystem som förbinder nationalparken Tatamá med Paraguasbergen, stötta lokal och organisk produktion, stötta lokala bönder att odla agroekologiskt och organiskt, samt utbilda lokalbefolkningen inom brukandet av hållbara jordbruksmodeller. Serranigua har varit framgångsrika i sitt arbete och har flera gånger uppmärksammats internationellt i sitt arbete.

Jag tror att en av anledningarna till att Serraniagua har kommit långt i sitt arbete för de globala målen är kombinationen den starka kärleken till naturen och djup, lokal kunskap. Vad mer tror du är nyckelfaktorer för att som liten organisation bidra till förändring som spelar roll i det stora?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *