Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige som alla jobbar för at finna alternativ till mänskliga aktiviteter som sliter på jordens resurser. Detta görs genom att genomför pilotprojekt, arrangerar utbildningar, informerar om sin verksamhet och utbyter kunskap med andra i och utanför nätverket.

Framtidsjordens medlemsorganisationer arbetar främst inom de tre områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald. Inom alla områdena genomförs utbildningar i form av naturskolor och folkbildning. Framtidsjorden vill verka för en utveckling som tillfredsställer människors behov, nu och för kommande generationer. Verksamheten bygger på de tre grundprinciperna – ekologi, självtillit och samarbete.

Framtidsjorden har bedrivit praktikantverksamhet sedan 1991.

Till Framtidsjordens hemsida