Möten. Mångfald. Människor.

Nu i dagarna har den flesta av framtidsjordens praktikanter 2015/2016 lämnat Sverige och  vi som kommer att vara i Södra Indien och Sri lanka har landat på det asiatiska nätverkets regionala möte, som visat sig vara en av de bästa tänkbara introduktionerna till praktik hos framtidsjorden.

Mötet hölls hos Gami Seva Sevana på Sri lanka och närvarade gjorde representanter från nätverkets alla indiska medlemmar, från Ladakh i norr till tamil nadu i söder.

Framtidsjordens nätverk är fyllda utav mångfald och människor som kommer från olika förutsättningar. Under de första dagarna fick vi lära oss att längst upp i Indien, i Ladakh, är det väldigt kallt och ibland kan det vara väldigt svårt kultivera markerna under vinterhalvåret. I södra Indien däremot, i Tamil nadu, går det ibland att skörda tre gånger under året – vilket är en fantastisk förutsättning för lokal försörjning av mat.

IMG_0810-2
”Future Matters” är ett nyhetsbrev som cirkulerar inom det asiatiska nätverket och som distribuerades under mötet.

Något som även var ett intressant inslag under veckan var de olika matvanorna som skulle förenas i en måltid. Deltagarna från Ladakh var, likt vi svenskar, ovana med den starka kryddningen av maten vilket var en stark vana hos de deltagare som kom från södra Indien. Detta ledde till både skratt och förvirring samtidigt. Shanti från GSS som lagade all god mat under veckan lyckades dock tillgodose de mesta av allas olika vanor. Så kan det vara när människor med olika tradition och vanor ska komma överens – men det går!

Förutom att mötas och göra sig bekanta med varandra fokuserade deltagarna på framtiden och utvecklingen av det nya progra
mmet som ska styra verksamheten de kommande åren. Det asiatiska nätverket har ett gemensamt projekt som går i cykler om tre år och i nuläget är det dags att ta fram nya mål och visioner, något som kräver stor eftertänksamhet och tid. Under mötet var det många utav mötets deltagare som kliade sig i huvudet men lika ofta slog de huvudet på spiken och idéerna frodades. De första kreativa stegen har tagits i riktningen mot ett nytt program men än återstår det månader innan den sista punkten är satt. Det övergripande målet för det period som nu är på väg att ta slut är: ”empower communities for food sovereignty and sustainable eco-systems”, med diverse delmål och indikatorer för att nå dit.

För oss praktikanter har det här mötet varit en gyllene möjlighet att komma nätverket närmare och gett oss en bredare bild av vad våra praktikorganisationer gör. Vi har mycket kvar att sätta oss in i men nu har vi fått ett intresse som kommer att fortsätta att gro, precis som det kommande programmet och även växterna utanför konferensfönstret på Sri Lanka.

IMG_0858-2
Utsikten från centret där mötets höll. Vackert!

/Louise och Emelie

2 svar på ”Möten. Mångfald. Människor.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *