Vilma & Saga – El Cairo, Colombia

EP. 4 EKOLOGISKT KAFFE

Hej! Här kommer vårt fjärde och för tillfället sista avsnitt i vår poddserie ”Kaffe med smak av: Klimatförändringar, Svåra Arbetsförhållanden & Orättvisa”. I vårt sista avsnitt diskuterar vi bland annat fördelarna med ekologiskt kaffe jämfört med konventionellt. Vi pratar vidare om märkningar och certifieringar som vi som konsumeter kan kika efter i mataffärerna, och vi får dessutom lite tips på goda ekologiska kaffen från Nadja som jobbar på butik ”Rot” i Stockholm. Nedan bifogar vi både källor och råmanus för de som är intresserade. Tack till alla som lyssnat och vi hoppas att ni fortsätter följa och ta del av vårt kommande material. Kramar från oss!

I sverige väljer bara 7 av 100 personer att handla ekologiskt kaffe. Trots att vi bara utgör en dryg promille av världens befolkning dricker vi en procent av den globala kaffeproduktionen och det kaffe som odlas för vår räkning breder ut sig på en mark som är större än vad vi odlar potatis på i Sverige. Därför påverkar vår val inte bara oss själva utan människor djur och natur världen över! Då kaffe har en hög konsumtion samt en stor miljöpåverkan på kaffeodlingar världen över så sticker kaffe ut som ett utav de livsmedel som leder till stor förlust av biologisk mångfald och som har högt avtryck på miljön sett till svenskarnas totala matkonsumtion. Som vi nämnt tidigare släpper ekokaffe bara ut en tredjedel så mycket växthusgaser som konventiellet kaffe. Utöver klimatpåverkan skulle man kunna säga att det finns tre andra huvudargument till att välja ekologiskt kaffe: Det är bättre för jorden och marken, det är bättre för den biologiska mångfalden samt så leder det till bättre löner och arbetsvillkor för bönderna. Vi vill också tillägga att handla ekologiskt för många såklart är en ekonomisk fråga, vi vill helt enkelt bara uppmana dem som har råd att verkligen försöka se till fördelarna!

Vi börjar med att gå igenom påverkan på klimatet och jorden. Kaffe är nämligen en utav världens mest besprutade grödor men vid odling av ekologiskt kaffe används inga kemiska bekämpningsmedel. Det innebär att det inte läcker ut några kemikalierester i vattendragen från dess odlingar. Samhällen i närområden och djur påverkas således inte av den föroreningen. Dessutom slipper odlarna själva utsättas för hälsorisker och du själv minska mängden kemikalier i din kropp. Att undvika användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör även så att den biologiska mångfalden ökar. Många gånger leder nämligen konventionella kaffeodlingar till att man utrotar många arter och insekter ur ett område. Genom att odla ekologiska och så kallat skuggkaffe, alltså kaffeplantor bland andra träd och växter som bidrar till skugga, så ökar man också mångfalden. Detta är en metod som många ekologiska kaffeodlare använder sig av. Genom skuggträd blir kaffeplantorna inte lika sårbara för olika typer av väder och vind. Vid ekologisk kaffeodling kan även bönderna som oftast drabbas tidigt och hårt av klimatförändringarna även få hjälp, stöd och verktyg i hur de bäst kan hantera klimatförändringarna. Till exemepl såsom Serranigaua stöttar och utbildar bönderna som ni kan höra i vårt första avsnitt!

Utöver miljömässiga konsekvenser så får dina val även påverkan på de över 18 miljoner bönder världen över som odlar kaffe. Bönder som många gånger är småbrukare och är helt beroende av sina kaffeodlingar. En rapport gjort av Fairtrade International och företaget True Price visar även att de flesta kaffeodlare kämpar för att kunna överleva på sitt arbete och att många inte tjänar en dräglig levnadsinkomst. Ett utav de största problemet för odlarna är att kaffe tillhör en gigantiskt industri där priserna ständigt pressas. Detta leder till att odlare många gånger inte kan få tillräckligt betalt för att täcka de kostnader som krävs för att odla kaffe. Genom att handla ekologiskt så kan du vara säker på att bonden som odlat ditt kaffe fått en inkomst som åtminstone täcker produktionskostnaderna. Genom att odla ekologiskt får ofta odlarna ökade intäkter, det handlar inte bara om att ekologiskt kaffe ger en högre betalning utan även om att odlaren blir motiverad att satsa på sin odling, något som oftast resulterar i att både nivån på kvaliteten och skörden ökar.  

Men trots att alla dessa miljömärkningar har flera positiva effekter finns det som med allting också flera nackdelar. Du har säkert märkt att det idag finns extremt många märkningar och certifieringar, över 600 certifieringar för att vara exakt. Detta till skillnad från nittiotalet då det bara fanns drygt 20 stycken. Denna djungel av märkningar och certifieringar gör det svårt att, kanske framförallt för oss som konsumenter, att hålla reda på vilka som är bra märkningar och hur man ska tänka och väga dem olika mellan varandra. Och detta har då gjort att många börjat fråga sig vilka och om alla dessa märkningar verkligen är bra för miljön? En punkt som lyfts en del på senaste tiden är problematiken gällande att olika länder har olika krav för vad som måste uppnås för en märkning och certifiering. Det blir därför i många fall väldigt svårt att ställa märkningarna emot varandra och en behöver ju då ha stenkoll och själv vara updaterad gällande just kraven. Nu är det säkerligen svårt att ändra detta då det redan finns en rad etablerade märken på marknaden, men rent praktiskt hade det nog varit lättare införa ett internationellt märkningssystem som är samma oavsett land. 

MÄRKNINGAR!

Den svenska gröna krav märkningen garanterar att man inte använt kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade grödor, och att djuromsorgen är god. Märkningen kontrollerar hela kedjan från lantbruk till livsmedelsproduktion.

Ekologiskt, EU-ekologiskt eller det gröna bladet innebär att kaffet kommer från ekologiska odlingar och att ekologiska odlingsmetoder har använts.  

Grodan som symboliserar Rainforest Alliance visar att odlarna arbetar för att bevara biologisk mångfald och organisationen kämpar för att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara försörjningsmöjligheter för arbetarna. Dock får bönderna i Rainforest Alliance använda kemiska bekämpningsmedel men trots det är kaffet mycket bättre än konventionellt odlat kaffe!
Här har vi Fairtrade. En svart logga med en person som vinkar mot en blå och grön bakgrund. Fairtrade är en oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Bönderna garanteras ett minimipris och kooperativet får en extra premie som kan hjälpa samhällen att bygga upp skolor eller rusta upp. Fairtrade skapar förutsättningar för bättre arbets- och livsvillkor och dessutom motverkas barnarbete genom att inget barn under 15 år får vara anställd eller arbeta hos en Fairtrade certifierad organisation. 

Tack för ni läst och lyssnat! //Vilma & Saga

KÄLLOR!

WWF (2022) Kaffe https://www.wwf.se/vegoguiden/kaffe/

Globalportalen/Naturskyddsföreingen (2017) Byt till ekokaffe – rädda liv!https://globalportalen.org/artiklar/byt-till-ekokaffe-radda-liv

Köket.se, Rätt märkning på ditt kaffe,https://www.koket.se/ratt_markning_pa_ditt_kaffe

Naturskyddsföreningen (2021) 5 skäl att välja ekologiskt kaffe.https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/5-skal-att-valja-ekologiskt-kaffe/

Fairtrade Sverige (2017) 5 skäl till varför du ska välja Fairtrade-märkt kaffe, https://fairtrade.se/aktuellt/2017/5-skal-till-fairtrade-markt-kaffe/

Miljö och Utveckling (2011) Miljömärkningarna har inte alltid positiva effekter, https://miljo-utveckling.se/miljomarkningarna-har-inte-alltid-positiva-effekter/

Miljö och Utveckling (2004) Vad kommer att hända med våra Miljömärkningar, https://miljo-utveckling.se/vad-kommer-att-handa-med-vara-miljomarken/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *