Partnerorganisationer

Hösten 2022 har Framtidsjorden 16 praktikanter som är placerade på åtta olika medlemsorganisationer i Indien och Latinamerika.

Indien

Srushtidnyan: Srushtidnyan jobbar hårt och mångfacetterat för att sprida kunskap och väcka medvetande om miljöproblematiken, dess konsekvenser och möjliga lösningar, både i Mumbais informella bosättningar och på landsbygden utanför Devrukh.

CIRHEP: Organisationen Center for Improved Rural Health and Environmental Protection arbetar tillsammans med lokalbefolkningen i Tamil Nadu, södra Indien, kring berget Kadavakurichi för att återfå en hållbar relation mellan människa och natur.

LEDeG: Baserade i staden Leh är Ladakh Ecological Development and Environmental Group (LEDeG) drivande att förändra staden till en hållbar, inkluderande och livlig stad i Himalaya. De arbetar med med hållbar utveckling i Ladakh genom bland annat förnyelsebar energi, ekologiskt jordbruk och alternativ teknik.

Kudumbam: Kudumbam arbetar för ett hållbart och lokalt matproduktionssystem genom klimattåliga jordbruksmetoder för att mildra effekterna av klimatförändringar. Deras vision är att stärka utsatta småbrukare, landlösa, kvinnor och barn genom att bygga partnerskap för bevarandet och återuppbyggnaden av traditionell flora och fauna för att säkerställa en hållbar försörjning.

Latinamerika

Fundación Pereyra, Argentina: Pereyra arbetar med utveckling av metoder för miljöutbildning och ekologisk produktion. De använder sig gärna av deltagande pedagogik genom spel, utbyten och deltagande video för att skapa medvetenhet och väcka intresse för miljöproblem. Deras projekt syftar till att utveckla kritiskt och proaktivt tänkande och erbjuda möjliga alternativ och utformas gemensamt med deltagarna.

Kawsay Bolivia: Organisationen Kawsay jobbar för att stärka de andinska urfolkens rättigheter i Bolivia. De fokuserar på territoriella rättigheter och matsuveränitet. De bedriver världens första universitet på språket quechua med utbildning bland annat i ekoturism och hållbar odling. 

Kawsay Ecuador: På 2800 m.ö.h uppe i ecuadorianska anderna har Kawsay Ecuador sitt säte i staden Cayambe där majoriteten av människorna tillhör urfolket Kayambi. Genom lokala initiativ och projekt arbetar Kawsay för ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling med målet om att stärka den andinska ursprungsbefolkningens kultur, identitet och rättigheter.

Serraniagua, Colombia: Serraniagua bedriver en mängd olika projekt för att visa på skogens värde (tex kartläggning av arter) och hitta alternativa lösning för människorna som lever där (tex agroekologisk kaffeproduktion). Genom att koppla samman människor och aktörer med varandra så vill man skapa ett ökat utbyte av tjänster och kulturella aktiviteter i området. De har sitt säte i byn El Cairo i regionen Valle del Cauca.

Läs mer om Framtidsjordens partnerorganisationer här.