Praktikantverksamheten

Framtidsjordens praktikantverksamhet är en del av Sidas finansierande praktikantprogram.

Praktiken innebär, förutom tiden på en organisation i ett utvecklingsland, att praktikanterna efter sin praktik delar med sig av sina erfarenheter på ett informativt sätt. Till exempel genom föreläsningar.

För de praktikanter som åker ut under hösten har Framtidsjorden ett samarbete med Biskops Arnö Folkhögskola där praktikanterna får lära sig mer om olika kommunikationsmedier: text, bild, video och ljud. För vårpraktikanterna sker förberedelserna i egen regi.

Klicka här om du vill veta mer om Sidas praktikantprogram