Odling i möjligheternas megastäder

För någon som för tillfället bor i miljonstaden Mumbai är det svårt att tro att Indien är ett av världens minst urbaniserade länder. Omkring hälften av världens befolkning lever idag i städer. I Indien bor 65 procent av befolkningen fortfarande på landsbygden. Men allt fler rör sig mot storstadsmyllret. Varje vecka bestämmer sig drygt tre miljoner människor för att överge landsbygden i hopp om ett bättre liv i staden. Här i Mumbai samsas över 20 miljoner människor om det begränsade utrymmet. Om utvecklingen fortsätter som tidigare kommer mer än två tredjedelar av jordens människor ha bosatt sig i städer år 2050. Vilka blir konsekvenserna för klimatet, miljön och matförsörjningen? 

Gamla vattentunnor används som odlingsbehållare på en takterass i Mumbaiförorten Khar East. Foto: Srushtidnyan
Gamla vattentunnor används som odlingsbehållare på en takterass i Mumbaiförorten Khar East. Foto: Srushtidnyan

Tät trafik och energiintensiva industrier är förstås ingen drömkombination ur klimatsynpunkt. Miljonstäderna genererar stora utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och sopberg. När betonglandskapen breder ut sig hotas dessutom naturmiljöer. Värst blir konsekvenserna i tropiska miljöer, där artrikedomen är som störst. Att odlingsmarker går förlorade kan också få konsekvenser för jordens matförsörjning. Redan idag ökar kostnaderna för att transportera mat från landsbygd till storstadsområden i takt med växande avstånd. Om bara några år kommer en krympande skara jordbrukare att behöva producera mat till allt fler människor, på en allt mindre yta odlingsbar mark. Det är en utmaning som kräver effektivitet, mindre matsvinn och en rad smarta lösningar.

Vad gäller effektivitet är megastäderna trots allt inte så dumma. Att leva trångt är förhållandevis resurssnålt. Tätbefolkade städer kan till och med bli en nödvändighet om vi vill behålla så mycket skog, djurliv och odlingsmark som möjligt. De är betydligt mycket mindre energikrävande än våra typiskt svenska villastäder. I glesa stadslandskap är ofta avstånden mellan bostadsområden, affärer och arbetsplatser stora. Ofta krävs en egen bil för att ta sig till närmaste shoppingcenter. Det ideala är istället stadsmiljöer där människor kan leva, jobba och handla mat utan att behöva annan transport än kollektivtrafik.

Här odlas kryddpeppar. Foto: Srushtidnyan
Här odlas kryddpeppar. Foto: Srushtidnyan

Att växa upp i asfaltslandskap utan tillgång till grönområden är dock inte optimalt för vårt välmående. Studier visar att stadsbor löper högre risk att drabbas av ångestsjukdomar och depression än människor som bor på landsbygden. Enligt brittiska forskare kan vistelse i naturmiljöer bidra till minskad stressnivå, lugnare andning och jämnare hjärtfrekvens. Förklaringen är att naturliga omgivningar (även i små doser) påminner om den miljö vi evolutionärt utvecklades i. Därför har våra sinnen lättare att tolka information om växter och vattendrag än om gatumiljöer, vilket bidrar till att kroppen slappnar av.

Vi behöver alltså naturen för att må bra. Men att kombinera tätbefolkade städer med grönområden är lika viktigt som klurigt. Ett smart sätt att utnyttja begränsade utrymmen på är stadsodling. Kanske kan det till och med bli en nödvändighet i framtidens städer, när avstånden mellan producent och konsument ständigt ökar. Stadsodling kan innebära allt från odlingslotter insprängda i stadsmiljöer till småskalig odling på takterasser eller balkonger.

Även små odlingar som inte ger någon större ätbar skörd är värdefulla. De kan användas för att öka kunskaperna om odling och matens ursprung, vilket blir allt viktigare i en värld där majoriteten av oss lever i städer.

Sangeeta på Srushtidnyan planterar drumstick tillsammans med lärare och elev. Foto: Srushtidnyan
Sangeeta på Srushtidnyan planterar drumstick tillsammans med lärare och elev. Foto: Srushtidnyan

Stadsodling som pedagogiskt verktyg är något som organisationen Srushtidnyan i Mumbai använder sig av. Organisationens huvudfokus är att sprida kunskap om miljö och klimatförändringar till framförallt skolelever. Srushtidnyan har hjälpt till att anlägga fem stadsträdgårdar (eller terrace gardens som de kallas här) i Mumbaiområdet. Tre av dessa finns på takterasser hos organisationens samarbetsskolor. Syftet med trädgårdarna är helt enkelt att lära elever i stadsmiljö om odling. De får kunskap om vad växter behöver för att överleva och hur lång tid det tar innan de bär frukt. Eleverna får också lära sig om växters egenskaper och hur de kan användas. Under särskilda workshops har de bland annat fått framställa aloe-verajuice. Eftersom skolorna odlar på takterasser används olika typer av odlingsbehållare. Den typen av småskalig odling kallas ibland för mikroodling, eller micro gardening. Srushtidnyans samarbetsskolor odlar främst i återvunna vattentunnor. För att få eleverna att fundera över vad ett kretslopp är får de också tillverka gödsel av matavfall. Tanken är att de ska inspirera sina föräldrar till att odla, gärna ekologiskt.

Blad från kokospalmer används som utfyllnad i odlingsbehållarna. Foto: Srushtidnyan
Blad från kokospalmer används som utfyllnad i odlingsbehållarna. Foto: Srushtidnyan

“Vissa elever har aldrig tagit i jord innan. De vet inte hur en tomatplanta ser ut, trots att de äter tomater varje dag”, berättar Sangeeta på Srushtidnyan. “Nu har de lärt sig att det går att odla en papaya på bara 6-8 månader”, fortsätter hon. Sangeeta hoppas att trädgårdsarbetet kan göra eleverna mer motiverade att ta hand om växter och miljön i stort. Förutom frukter och grönsaker odlas medicinalväxter och särskilda växter som attraherar fjärilar. Syftet med de så kallade fjärilsträdgårdarna är väcka elevernas intresse för insekter, djur och växter i omgivningen. Genom att följa insekternas livscykel kan de lära sig mer om biodiversiteten i närområdet. “Och dessutom, vem tycker inte om att titta på fjärilar?” tillägger Sangeetas kollega Kunal.

Stadsodlingsprojekten i Mumbai visar att det finns hopp om fler gröna inslag i världens megastäder. Och tänk om vi i Sverige skulle ta tillvara på våra odlingsmöjligheter lika effektivt som mikroodlande Mumbaibor? Då skulle kanske larmen om Sveriges oroande låga självförsörjningsgrad snart vara historia. 

 
/Zelda, Mumbai

Skola på liv och död

Inom den indiska skolan är pressen stor på studenterna ska lyckas. I ett land med djupa klassklyftor och ett bristande socialt skyddsnät är en bra utbildning en försäkring om en ljus framtid. Utbildningssystemet är helt baserat på prov. Det huvudsakliga målet med undervisningen är att förbereda eleverna för sina slutexaminationer. Samtidigt bortprioriteras kunskap och egenskaper som förbereder barn och ungdomar för vuxenlivet. Under vårterminen drar provperioden igång för alla indiska skolbarn runt om i landet. I varje årskurs skrivs ett prov i varje huvudämne. Man måste få godkänt på dessa för att kunna gå vidare till nästa klass. Slutexaminationerna i årskurs tolv anses av många avgöra studenternas framtida yrkeskarriär. Förväntningarna från föräldrarna är skyhöga på att just deras barn ska prestera bra och komma in på en prestigefull utbildning, vilket ökar deras barn chanser att få ett välbetalt arbete i framtiden. Dessutom är konkurrensen om att knipa någon av platserna på landets toppuniversitet stenhård. Det krävs att man presterar runt 90 av 100 procent av sitt sammanräknade resultat på sin slutexamination. För många studenter blir pressen för stor att hantera. Under vårterminen rapporterar nyheterna dagligen om unga som tagit sitt liv på grund av stress inför prov eller rädsla inför att få tillbaka låga resultat. Indien är ett av de länder i världen med högst självmordsstatistik bland ungdomar mellan 15-29 år. Varje timme tar en ung student i miljardnationen livet av sig.

Det indiska skolan har heller inte de resurser som krävs för att kunna uppmärksamma varje enskild elevs behov. I en vanlig skolklass kan det vara uppemot hundra barn på en lärare. Det höga antalet barn i varje klass gör det omöjligt för läraren att ge den hjälp och stöd som varje barn behöver. Jakten på höga resultat i kombination med överfyllda skolklasser har gjort att marknaden för privatundervisning har exploderat i Indien de senaste tio åren. I Mumbai syns privatundervisningsföretagens reklam på var och varannan busstation, taxibil och reklampelare. De marknadsför sig som en nödvändig investering för alla föräldrar som vill att deras barn ska lyckas. En stor andel av indiska medelklassföräldrar spenderar varje månad runt en tredjedel av sin inkomst på någon form av privatundervisning. En privatlärare tar mellan 1000 till 4000 rupees (motsvarande omkring 126 till 503 svenska kronor) i timmen medan privatundervisning i grupp kostar runt 100 till 600 rupees i månaden, beroende på årskurs och ämne. De flesta familjer låter sina barn undervisas privat redan från årskurs fem medan andra börjar så tidigt som från första klass. För dessa barn väntas ytterligare tre timmars undervisning när skolklockan ringer ut för dagen. Privatklasserna har inte enbart bidragit till högre studieresultat utan har även skapat en hel del problem i den vanliga undervisningen. Skolor runt om i landet vittnar om elever som helt slutat vara uppmärksamma på lektionerna och enbart förlitar sig på sin privatlärare. Många av skolornas bästa lärare har valt att gå över till privatundervisning med löften om högre löner och mindre arbetsbörda. Kvar på skolorna finns de lärare som helt tappat motivationen till att undervisa. De resonerar att det inte är någon idé att förbereda lektioner när det ändå inte är några elever som lyssnar på vad som sägs.

Den Mumbaibaserade miljöorganisationen Srustidnyan har i sin klimatundervisning valt ett nytt sätt att utbilda skolelever, från lågstadiet till högskola. Deras pedagogik skiljer sig från det traditionella indiska skolsystemet. Här existerar inga examinationer eller konkurrens mellan eleverna om de högsta resultaten. Istället lär sig klasskamraterna om klimatförändringar och hållbar utveckling genom olika former av aktiviteter och övningar.

En av organisationens projekt är väderstationer. Varje skola de samarbetar med har blivit tilldelade en termometer, barometer, regnmätare och hygrometer. Eleverna använder sedan redskapen för att dagligen mäta temperatur, lufttryck, luftfuktighet och regnnivå som de sedan antecknar i en loggbok. Tack vare dessa väderstationer får eleverna chansen att lära sig om hur vädret förändras med de olika årstiderna och hur temperaturen stiger på grund av den globala uppvärmningen. Klimatförändringar blir på så sätt inte bara ett abstrakt fenomen som man hör om på nyheterna utan något som eleverna faktiskt kan följa med egna ögon. De kan själva jämföra med tidigare år för att avgöra om monsunen är för tidig eller sen. Eller att temperaturen är högre än vad den vanligtvis brukar vara under vintermånaderna.

Ett annat intiativ är att upprätta urbana trädgårdar i skolorna de arbetar. I trädgårdarna har organisationen tillsammans med eleverna planterat medicinalväxter, grönsaker och olika typer plantor som attraherar fjärilar. Här får eleverna möjlighet att följa växternas årscykel och lära sig mer om den indiska faunan. De får också chansen att studera den biologiska mångfalden i området som de urbana trädgårdarna lockar fram. Organisationens utbildningsfilosofi bygger på idéen att när barn och unga får vistas i naturen och får kunskap om de djur och växter som finns där blir de också mer motiverade att skydda den.

Det är ett faktum att det finns en hel del brister inom det indiska utbildningssystemet. Alternativa undervisningssmetoder i samma anda Srushtidnyans klimatundervisning behövs för att kunna skapa en mer jämlik skola. En skola där undervisning om natur och klimat prioriteras och där lusten att lära står över prestation.

DSC_0364

 

Vittnesmål från tågrälsen

Den senaste månaden har uppropet #metoo spridit sig över världen, där kvinnor uppmanas dela med sig av sina upplevelser av sexuella övergrepp. I Sverige har hundratusentals kvinnor brutit tystnaden och trätt fram under hashtagen för att berätta om vad de utsatts för på bussen, i skolan och på sina arbetsplatser. Även här i Indien har metoo tagit upp debatten om det utbredda våldet och trakasserierna kvinnor dagligen utsätts för. På Twitter och andra sociala medier har Bollywoodstjärnor såväl som andra kvinnor delat med sig av sina berättelser.

Mumbais kollektivtrafik är heller ingen fredad zon från trakasserier. Varje dag färdas 7,5 miljoner människor med stadens lokaltåg för att kunna ta sig till och från sina arbeten, skolor och stadens shoppingstråk. För många kvinnliga pendlare innebär dessa resor en risk för att utsättas för allt från catcalling till tafs i trängseln. Ett förekommande fenomen är att män står i dörröppningen till tågvagnen och snärtar till kvinnor på brösten när tåget är på väg att lämna perrongen. “Detta har hänt flera jag känner”, berättar min vän Iskra. “Det är ingen idé att anmäla då gärningsmannen försvunnit bort från stationen innan man ens hunnit reagera”, tillägger hon.

För att få bukt med tafsandet och öka säkerheten för kvinnor i kollektivtrafiken har statliga åtgärder vidtagits. För 24 år sedan blev Mumbai den första staden i världen att inrätta speciella vagnar enbart för kvinnor. På utsidan har färgglada klisterlappar satts upp, föreställande kvinnoansikten. Allt för att män inte ska kunna förvirra sig och hoppa på fel vagn i rusningstrafiken. Övervakningskameror har installerats på alla tågstationer och efter klockan åtta på kvällen finns det numera en polis utstationerad i varje kvinnovagn.

Många kvinnor jag har pratat med berättar att de känner sig tryggare av vetskapen om att en polis alltid finns nära till hands om något skulle hända. Tidigare undvek många att ta tåget på kvällen då kvinnovagnen ofta var tomma, vilket ökade risken för överfall. Men så är inte längre fallet. Initiativet har lett till att fler och fler kvinnliga resenärer väljer att åka kollektivt även under kvällstid.

Men trots dessa åtgärder hör man ständigt om nya fall där kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier i Mumbais myllrande kollektivtrafik. Bara för några veckor sedan rapporterade nyheterna om att en 13-årig flicka vårdas på sjukhus för sina skador efter att hon hoppat av ett tåg i farten. Flickan hade försökt fly från en okänd man som tagit sig in i den folktomma kvinnovagnen hon satt i. Mannen hade betett sig hotfullt och vägrat stiga av. När nödbromsen inte fungerade såg hon ingen annan utväg än att kasta sig ur tågvagnen.

Det är tydligt att mer behöver göras innan Mumbais järnvägsystem kan räknas som en säker plats för kvinnor och flickor att vistas i. Kvinnovagnar och en ökad polisiär närvaro kan endast ses som tillfälliga lösningar på ett mycket mer omfattande samhällsproblem. Ett problem som grundar sig i patriarkala strukturer där kvinnors kroppar ses som allmän egendom. Det som behövs är en attitydförändring hos inte bara män utan i samhället i stort. För att se till att kvinnors historier om övergrepp och trakasserier tas på allvar och mäns agerande slutas bortförklaras. Frågan är om metoo kan bli det första steget för en sådan samhällsförändring. Inte bara i Indien utan resten av världen.

DSC_0206

 

När vatten brister

Iskra water-1I 18-miljonersstaden Mumbai trängs Indiens blomstrande filmindustri, Bollywood och majestätiska skyskrapor med gigantiska slumområden. Områden som ständigt fylls på med invånare som lämnat landsbygden i hopp om ett bättre liv i storstaden

I Mumbai spelar vatten en central roll i de flesta människors vardagsliv. För att vattnet ska räcka till har staten infört strikta restriktioner. Tillgången av färskvatten har begränsats till två gånger om dagen. För de människor som har privilegiet att bo i en lägenhet med vatten vill säga. Av de miljontals invånare som lever i stadens kåkstäder är rinnande vatten nämligen en lyx som få har tillgång till. Under den knappa timmen som vattnet är på under morgonen och kvällen gäller det att vara hemma för att kunna fylla på sitt förråd.Vattnet som används till duschen och toaletten ska samlas upp i stora dunkar och flaskor med dricksvatten ska fyllas på och ställas in i kylen.

När jag sitter och skriver det här är blogginlägget är det tisdagskväll och jag väntar på att klockan ska slå åtta och vattnet ska slås på, så att jag kan ta en dusch. Jag tänker på Sverige, där rent dricksvatten under dygnets alla timmar ses som en självklarhet. Hur vi svenskarna konsumerar vatten, flera hundra liter per dygn, som det vore en oändlig resurs som aldrig kommer sina. Samtidigt som vi varje sommar chockas av rubriker om rekordlåga grundvattennivåer på flera platser runt om i landet. Trots uppmaningar till allmänheten om att vara sparsamma med vattenanvändningen, verkar det vara svårt att finna en permanent lösning. Kanske kan den indiska modellen med vattenrestriktioner bli nyckeln till förändring i ett allt torrare klimat?