Hälsningar från Anderna!

¡Hola!

Vi som ska praktisera på Fundación Kawsay i fyra månader heter Adama och Alicia. Vi har varit i Ecuador i en vecka, men eftersom dagarna har varit fullspäckade med intressanta möten, kultur- och naturupplevelser så känns det snarare som en månad. Organisationen Kawsay har sitt kontor i Cayambe som ligger på 2800 m höjd i de vackra ecuadorianska Anderna. Staden är omringad av bergstoppar och när molnen lättar på sig uppenbarar sig den snötäckta vulkanen Cayambe över hustaken.

 

Vi bor i två olika familjer på landsbygden på varsin sida av Cayambe, som man enkelt når med buss eller gröna pickup-trucks. Här är det vanligt att familjen bor bredvid varandra eller i samma hus. Det skapar ett skyddsnät som vi ibland saknar i Sverige. Där vi bor tillhör majoriteten av folket Kayambi. Förut försörjde sig folket i byarna på jordbruket, men nu jobbar allt fler på rosplantagen, i servicearbeten eller inne i staden. Vardagen här är två skilda världar som smälter ihop på ett för oss förvånansvärt naturligt sätt. Ena stunden mjölkar man kossan, skördar majs och rensar linser, andra stunden sitter man på ett kontor med ny teknisk utrustning och publicerar material på Facebook. Vissa lyckas behålla sin kultur och traditioner i en förändrad värld med globalisering, neokolonialism och sociala medier. Dock är det här tyvärr långt ifrån det normala. Många vi har pratat med berättar om hur de unga glömmer deras ursprung och att det kapitalistiska samhället lockar mer än att leva traditionellt och hållbart. Detta är en av sakerna Kawsay jobbar med, sprida kunskap om traditioner och de rättigheter som Kayambi folket har.

 

Minga med Kawsays producenter

Hittills har vi fått ta del av en av de två träffarna varje månad, där Kawsay har skapat en mötesplats där man delar kunskap och tankar. Under 20 år har de utbildat Kayambikvinnorna inom det traditionella odlingssättet som har fokus på kemikaliefri odling, självförsörjande matproduktion och en stor mångfald av grödor. Tack vare det kan de odla ekologiskt, äta mer näringsrikmat och bli mer oberoende av systemet.

 

 

Under dessa månader hoppas vi få lära oss mer om ekologiskt jordbruk, Kayambifolkets kosmovision och kampen för jämställdhet och urfolkets rättigheter. På bloggen kommer ni kunna följa vår resa och ta del av litet som stort. Inlägg som kommer komma framöver är konsekvenserna av den växande rosexporten, klimatförändringarnas påverkan på samhället och vad som har hänt i Ecuador efter protesterna i oktober. Om det är något som väcker intresse får ni gärna komma med önskemål på framtida inlägg!

 

Skörd av de små plantorna som planterades förra veckan
Möte med producenterna

 

Med paus för fotboll

Fotboll bild blogg
Arbetet som jordbrukare i Florencia och dess syskonsocknar runt om i landet är ett slitsamt arbete. De traditionella femdagarsveckorna utökas ofta med helgarbete. Lediga kvällar i Sverige innebär inte så sällan i Ecuador fortsatt arbete på sin egen, på släktingars eller socknens gemensamma marker (se tidigare inlägg om det gemensamma arbetet i socknen). Mat ska lagas, husen städas, kläder tvättas och läxhjälp ska ges till barnen. Det är ett fullspäckat schema, men för att inte livet helt ska gå åt till slit och arbete har invånarna, utöver de årliga högtiderna och traditionerna, skapat gemensamma aktiviter.

Den överlägset största fritidsaktiviteten i Florencia med omnejd är fotboll. Fotboll i allmänhet och fotboll i synnerhet. Fotboll, fotboll och åter fotboll. Sen lite volleyboll. I Sydamerikas länder råder konstant fotbollshysteri. Kontinenten är födelseplatsen för historiska världsspelare som Maradona och Pelé och i modern tid har Sverigebekanta Marta, superstjärnorna Messi, Newmar Jr och Rodrigues James charmat världen. Fotbollsintresset är så pass stort och utbrett att det utgör är en ekonomisk faktor för fotbollspamparna i Europa att ta hänsyn till. Champions League-matcher och La Liga-matcher spelas därför sent i Europa för att ge sydamerikanerna möjlighet att följa dem och på så sätt ge ökade TV-intäkter. Alla spelar fotboll. Ecuador och dess urfolk utgör inget undantag för denna hysteri.

Av den anledningen står därför arbetet helt stilla några timmar varje helg och skor, benskydd och lagställ tas till socknens fotbollsplaner. De yngre spelar på en mindre plan lite längre upp i slänten medan kvinnor och män i tur och ordning spelar på de två stora planerna. I svenska mått mätt är dom något större än en sjumannaplan. Målen utrustas med nät och sandplanernas linjer, som under veckan suddats ut av regn och vind, fylls på med vitt grus. Spelet tas på allvar. Lag från olika socknar kommer med bilar och bussar i matchande ställ för att göra upp i ett utstuderat seriesystem med avslutande finaler. Kopior av storlag från Europa som franska Paris Saint Germain och de spanska giganterna Barcelona och Real Madrid tampas här i lag om max åtta spelare på planen. För att få spela krävs medlemskort och inbetald avgift om en dollar per spelare och match till domaren, som också han är korrekt klädd i domardress. Domaren delar givetvis ut gula och röda kort, som även dom resulterar i böter om en dollar. Till hjälp har han, domarna har hittills endast varit män, en person ansvarig för referat. Denne person, en inte så sällan traditionellt klädd kvinna, samlar in medlemskort och avgifter samt ser till att allt står rätt till innan och under matchen.

För den oinvigde ser reglerna ut som följer:

– Straffar och frisparkar nära straffområdet innebär att försvarande lag får ställa upp en mur ca en meter ifrån skottpunkten.
– Utsparkar får, beroende på domaren, inte passera halva plan.
– Inkasten ska kastas hårt i marken och spelare tampas om att fånga upp studsen.
– Vid avspark efter mål får spelare stå var som helst på planen.
– Offsideregeln gäller ej.
– Matchen är 2 x 30 minuter lång.
– Fria byten.

– ”Spelet skapar en gemenskap mellan socknarna.”, berättar Julian Calugullin. ”Det är ett sätt att koppla av och minska stressen”.

Även jag har blivit spelare. Jag utgör en kantig och positionssvag back med en rad tveksamma beslut i bagaget och spelar i Bayern Munchen. En stor ära att som utomstående få en given roll i detta spektakel som betyder så mycket för människorna här.

Minga – Gemensamt arbete i Anderna

I ett litet samhälle som Florencia, och i dess motsvarigheter runtom i Anderna, krävs det samarbete för att människorna där ska kunna försvara sin existens och bevara sitt sätt att leva. Detta gäller framför allt för jordbrukssamhällen som är sköra eftersom de är helt beroende av vädrets makter, av tillgång på vatten och brukets avkastning. Därtill kan tilläggas att den upplevda ignoransen från landets rika och folkvalda ledare i sig skapar en förutsättning och ett starkt skäl för invånarna i landets många små byar att sluta sig samman. Allt för att gemensamt kämpa för och bevara samt möjliggöra deras traditionella levnadssätt.

Detta sker på olika vis och med olika strategier. Jag har i tidigare inlägg beskrivit urbefolkningens varuutbyten, Intercambio, som absolut är en marknad parallell med de ekonomiska krafter som utgår främst från de större städerna. Utöver detta har invånarna i Florencia – ett samhälle ett par timmars bussresa norr om Quito – skapat ett gemensamt bruk av jorden. De grå betong- och tegelhusen i områdets dalar och bergsslänter omgärdar ett relativt stort område mark som ägs gemensamt av alla. Vad som odlas där bestäms delvis tillsammans av byborna, men leds av Julian Calugullin som är sedan två år valts till socknens president, se min intervju med Julian från den 19/12-16. Under hans ledning genomförs ett kollektivt arbete. Beroende på vad som behövs samlas Florenciaborna en eftermiddag per vecka, men krävs det än mer tid är det helgdagar som gäller.

När deltagarna, män och kvinnor i ett spann mellan tonåringar till vuxna, har anlänt till platsen delegeras områden ut och grupper om fyra till tio personer tar sig an dagens uppgifter. Det kan röra sig om rensning av ogräs, förmultnande blad och plantor, ett pilligt jobb med obehandskade händer och hackor. Ogräs, blad och rötter slängs i en växande hög i ett hörn av åkern. På fälten och åkrarna kan diken grävas upp för att i framtiden användas för att så nytt. Arbetet kan även utgöras av skörd av färdiga grödor, grönsaker och rotknölar.

I Florencia odlas bl. a. grönsallad, rödbetor, morötter, potatis och majs. I dagsläget går alla producerade varor från de gemensamma fälten till invånarna, men enligt Julian Calugullin är förhoppningen att i framtiden även kunna sälja delar av produkterna vidare. Även detta arbete utförs utan maskiner eller djur som hjälp, allt görs med händer, hackor och spadar. När ett område skördats förbereds det för en ny period av bruk, diken grävs upp och lämnar marken räfflad innan frön placeras ut och täcks med jord.

Som jag nämnde kort i mitt inlägg och intervju med Julian Calugullin så samarbetar angränsande och närliggande samhällen med varandra. Under min tid i Ecuador och Florencia har arbetet utförts i flertalet grannområden. Tjänster och gentjänster, men som jag förstått det så görs det också för att människorna här anser det viktigt med solidaritet. Samarbete är en avgörande grundbult i filosofin och det är uppenbart när en ser hur hårt invånarna sliter med uppgifter som inte är ens egna, och som Julian nämner i intervjun är det viktigt att fortsätta arbeta med denna filosofi för att bevara den mentala inställningen. Jag har länge tänkt att inställning kring sin egen och andras plats och ansvar i ett samhälle formas och speglar den sociala miljön och tvärtom. Människan är en nyckfull varelse, på gott och ont. Det krävs alltså att Julian, i egenskap av ledare, måste fortsätta arbetet för att människorna ska tycka det viktigt med att arbeta för varandra.

Arbetet utgör och innebär samtidigt även en social aktivitet, grupper i spridda åldrar arbetar tillsammans, pratar, skrattar och dricker Coca-Cola ur trelitersflaskor. Under tiden övervakas slitet av socknens hundar och familjernas barn som stannar olika länge beroende på hur högt solen står, eller hur kallt det blivit när solen sjunkit bakom bergen.

Utöver den gemensamma odlingen har de flesta en egen mark att bruka. Andra pendlar till jobb i någon av de större städerna i närheten. När arbetet är klart samlas man igen, planerar för nästa gemensamma kraftansträngning och går hem till sitt.

Ett närmare val – Intervju med Julian Calugullin

Med anledning av förra veckans val av ledare i Florencia, då Julian Calugullin för tredje året i rad valdes till president, intervjuade jag honom om vad detta arbete innebär. Ansvaret är obetalt och val genomförs varje år i december. Inför valet, men också då han återigen blev nominerad berättade Julian att han inte ville fortsätta axla ansvaret. Anledningen var att det stora och tidskrävande jobbet utöver hans övriga sysslor som bland annat innebär arbete på den egenägda plantagen samt hans engagemang i organisationen Kawsay. Att han ändå gick med på att återigen ta sig an uppgiften var bristen på intresse från andra att ta över samt att han varit mycket populär under hans tidigare två år som president.

”Vad innebär det att vara president i samhället Florencia?”. ”Kompromisser och ansvar, tänka på vad som är bäst för folket och gemenskapen, en dag i taget,” säger Julian. ”Sprida ut bestämmelser och arbeta för att ge de unga en framtid, motivera ansvarstagande för solidaritet, familjen och samhället. Det handlar om att skapa en mental förändring, ta bort egoism, få invånarna att tänka på familjen. Se till att barnen kan gå i skolan, att organisera arbetet med jorden och i förlängningen maten.”

I januarimånad är presidenten ansvarig för planeringen av året och organiseringen av aktiviteterna. Vad behöver göras? Hur ska det göras? När ska möten äga rum och vad ska diskuteras. Ett exempel på vad planeringen resulterar i är det gemensamma arbetet den egna eller i närliggande samhällen. Detta kommer kommer du kunna läsa mer om på bloggen i ett senare inlägg. Områden som presidenten ska hantera och arbeta med är bland annat jordbruket, säkerheten och hålla produktionen stabil.

”Planen är att vi ska kunna producera grönsaker och rotfrukter för försäljning, egen matlagning och odla medicinalväxter. Göra det som är bäst för familjen. Mycket arbete handlar om att motverka att torka och skadedjur påverkar plantorna. Ett arbete som kopplar samman familjen och jorden i harmoni med pacha mama. Att så och äta.”

I Florencia, och vad det verkar, generellt bland urfolken i Ecuador så råder filosofin om pancha mama. Det innebär bland annat att bönderna försöker odla ekologiskt och leva i symbios med moder jord. På grund av det så driver majoriteten av bönderna i Florenca ett kemikaliefritt jordbruk. Enligt Julian så är det bara runt 10% som använder sig av ickeekologiska metoder, och tillägger att det blir bättre en liten bit i taget.

Jag frågar hur beslutsprocessen ser ut, och Julian berättar att; ”Vi som är ledare i samhället tar beslut under och efter mötena tillsammans med alla invånare. Vi analyserar och diskuterar samt kommer med förslag”. Med ”vi som är ledare” menar Julian sig själv och de andra folkvalda personer i samhället som tillsammans utgör en slags mini-regering, det rör sig bland annat om en vice president, en sekreterare och en ekonomiskt ansvarig.

Som jag nämnde inledningsvis arrangeras det gemensamma arbetsdagar inom eller utanför Florencias gränser, och jag frågar hur samarbetena ser ut. ”Är du redo att ge en hjälpande hand så kommer du få hjälp tillbaka, då blir vårt arbete lättare. Solidaritet mellan bönderna är avgörande, en person kan inte klara sig på egen hand och om man hjälps åt kommer samhället att utvecklas framåt. Det är som små företag, hon har ett litet företag, han har ett litet företag. I brist på pengar kan dom inte anställa någon, men tillsammans kan dom hjälpa varandra utan att jobba för hårt och utan att behöva betala. Därför är det ledarens ansvar att motivera till förändring och besluta var arbetet ska utföras.”

Det är närliggande samhällen som samarbetar på det här sättet, grannsamhällen. Julian berättar att inte alla ledare och samhällen tänker på samma sätt eller har samma mål och idéer om hur man når dem. Vissa är mer självgående eller själviska medan andra tänker på kollektivet. Det är endast med de sistnämnda samhällena som Julian väljer att samarbeta med. ”Genom det gemensamma arbetet kan vi utbyta idéer och avancera”, säger han.

Julian nämner även värdet av internationella utbyten för att utveckla och möjliggöra utveckling av jordbruket och därigenom skapa förutsättningar för att kunna fortsätta bo och leva som dom vill. Han nämner organisationen Kawsay som han, utöver presidentskapet, också är aktiv inom. Kawsay skapar en plattform för den typen av utbyten. Exempel på hur det kan se ut är förra veckans tvådagarsworkshop med representanter från Peru, Nicaragua och Colombia i Kawsays lokal, en kvarn strax utanför Cayambe. Erfarenheter från urfolken i respektive land diskuterades och band knöts för framtida samarbeten. Upplevda problem är sällan något isolerat till en person eller grupp vilket gör att personer under dessa två dagar kunde ta del av hur andra arbetat med ett gemensamt problem.

”Vad är den största utmaningen i Florencia idag?”, frågar jag. ”Pengar och att ta sig ur fattigdom. Sen att skapa ett organiserat, ansvarstagande, solidariskt och organiserat samhälle.” Julian går igenom planerna på att utveckla Florencia genom att bygga ett gemensamt möteshus för workshops och möten samt ett kapell eller mindre kyrkobyggnad. ”Vi letar efter sätt att finansiera byggnaderna och pengar för att köpa mer mark.” Julian nämner siffran 300 dollar per person för att köpa en markyta på 20 000 kvadratmeter och tillägger att det är lite mark för mycket pengar. ”Vi skulle även vilja bygga hus för att välkomna turister och volontärer och ge dem möjligheten att komma hit och bo, leva och arbeta som vi gör.”

I Florencia finns ingen gravplats, de invånare som avlider begravs därför på Cayambes kyrkogård. En fin och centralt belägen plats, men som är trång och så gott som full. Av den anledningen hoppas Julian att Florencia någon gång ska kunna bygga sin egen lokalt knutna gravplats. ”Sen så vill vi ha en vattentank. Vatten för både jordbruksanvändning och för att dricka och laga mat med. Vi har ingen reservoar, det är ett problem för oss. Det finns mycket, mycket att göra och det saknas resurser.”

”Vattnet borde väl vara ett ansvar för regeringen?”, frågar jag och Julian säger det som jag läst mig till gällande vattensituationen i Ecuador; ”Ja, men regeringen gör ingenting. Bara tal och prat.”. Samma mening kan nog höras sägas i alla delar av världen, men Ecuadors vattensituation, och framför allt situationen för landets urfolk gör den väldigt rimlig. Urfolken bjuds inte in i den politiska beslutsprocessen och måste gång på gång hävda sig mot en regering som sällan gör vad den lovar gentemot landets minoritetsgrupper. ”Vattensituationen ser likadan ut i Florencia som i resten av Ecuador. Det finns ingen kredit för bönderna, bara för de rika. Det finns inget vatten för bönderna, bara för de rika.”

Med anledning av det stundande valet i landet frågar jag om han har något hopp om att den nya regeringen ska kunna hitta en lösning på vattenproblemet. ”Vi har bra tankar, analyserar bra, men för vilka? Det är det som är dåligt. Det är dyrt för familjer att låta deras barn gå i skolan och det saknas lärare i hela landet. Maten är dyr, elen är dyr och vattnet också. Fattigdomen är stor och det finns inget stöd för jordbrukare. Vi får ingen hjälp och har inget vatten att vattna med. Sen har vi för liten mark, för lite jord. Politik är bra, men här finns ingen politik, bara politiker.”

Ecuador lider, som så många av dess grannar, av ett styre tyngt av korruption. Den har blivit mindre under president Rafael Correas två mandatperioder, men dess tradition och långa historia har sannolikt skapat en inställning hos befolkningen att det är de egna fickorna hos politikerna som prioriteras. Julian uttalar delvis en liknande inställning. Och skulle en president väljas som är fri från korruption, så är risken stor för att det inte skulle göra särskilt stor skillnad. Som Julian säger; ”Många korrupta mot en. Då händer ingenting.”

Julian nämner också problemen med de många kinesiska företag som stadgat sig i landet och som välkomnas av regering i egenskap av utländska investerare. I teorin skulle det kunna gynna landet, men enligt Julian anställer företagen bara kinesisk arbetskraft och arbetslösheten och fattigdomen bland ecuadorianerna förblir oförändrad.

”Ser du någon lösning på alla dessa problem?”, frågar jag och Julian svarar trött; ”Jag vet inte. Det kanske inte finns någon lösning. Organisationer är delade, samhällen och familjer är delade och det här utnyttjar politikerna. Så det gör det svårt att förändra. Idag tänker ledarna bara på sig själva och inte på alla, inte på kollektivet.

I Florencia betyder kollektivet allt. Utan kollektivet så skulle sannolikt det lilla samhället snart försvinna. Så trots en dyster framtidstro på landet i stort så verkar det inte här saknas vilja och ork att skapa och bevara en lite bit av ”vi”. Ett ”vi” som Julian Calugullin är med och håller vid liv.

/Leo Huss

En alternativ ekonomi

annan-grupp

Ett intercambio innebär ett varuutbyte som äger rum två gånger om året för urinvånarna i Ecuador, i april och oktober. Det kallas för en alternativ ekonomi och gemensamt för deltagarna, ett par hundra individer, är att de är jordbrukare och är beroende av att pachamama, moder jord, ska ge dem dem lycka och god skörd. Utbytet äger rum i den lilla staden Ibarra, belägen i Anderna några mil norr om Quito och Cayambe.

Att detta kallas en alternativ ekonomi innebär att man här frångår det rådande systemet där tjänster/varor ersätter pengar. Frånvaron av sedlar och mynt ger istället utrymme för en annan typ av valuta, bönderna idkar istället byteshandel och byter varor med varandra.

Ecuadors placering på ekvatorn och varierande klimat och förutsättningar, gör att man till exempel i Anderna inte kan producera exotiska frukter som bananer och apelsiner. Den sortens odling är däremot möjlig i ”orient”-området, det platta området mellan Andernas berg och dalar och kustens stränder. Varje jordbrukare måste anpassa sig efter väder, vind och jordmån, och från marknaden i Ibarra kan Andernas bönder därför få med sig varor som de själva inte kan odla i utbyte mot sina egna produkter som i till exempel bröd, morötter, bönor och påsar med ärtor.

På marknaden i Ibarra byter varor händer och ägare i ett rasande tempo och ackompanjeras av dånande traditionell ecuadoriansk musik från uppställda högtalare. När musiken då och då tystnar intervjuar en representant från organisationen Trueke, som arrangerar eventet, personer, ibland på måfå och ibland direkt den person som agerar talesman för sin grupp och område. På så sätt får alla närvarande, om de lyssnar noga över sorlet på torget, ett hum om vad som erbjuds av respektive grupp.

Intercambiot pågår ungefär i tre timmar och när alla har bytt bort vad de hade att erbjuda, så börjar torget sakta tömmas på folk. Säckar och lådor bärs mot busshållplatsen och kvar lämnas kärnor och skal från frukter som redan ätits upp på plats, detta trots speakerns uppmaning att slänga skräp och rester i soptunnor. De soptunnor som tyvärr inte syns till någonstans. 

Så utan att ha spenderat en enda dollar kan Andernas folk äta varor som annars måste köpas, men framför allt visar folken upp en inställning till jordbruket och dess olika förutsättningar i runt om i landet. Förutsättningar som gör det än viktigare att arbeta tillsammans. 

Inblick i kampen för det goda livet

kawsaykontor

För tre veckor sedan anlände vi, Camila och Sonja, till Cochabamba i Bolivia. De kommande fem månaderna ska vi praktisera på Kawsay – en icke-statlig organisation som funnits sedan 1999. Kawsay betyder ”liv” på quechua som också är ett av de största urspråken i landet. Ordet används ofta i samband med ”sumaj kawsay”, en vision som kan översättas till ”vivir bien/buen vivir” eller ”det goda livet”.

Kawsays huvudsakliga syfte är att stärka och vitalisera urfolkens kulturer i Bolivia. I en allt mer globaliserad värld, där individualismen och kapitalismen breder ut sig befinner sig andra samhällssystem under hot. Genom organisering och ökad politisk medvetenhet vill organisationen återerövra de värden som annars riskerar att gå förlorade; värden om människans ett med naturen, värden om kollektivet och gemenskapen framför individen.

Innan den landsyta som vi idag kallar Bolivia blev kolonialiserad, så fanns inte tanken om en stat och en kultur. Utan människor med olika kulturer levde i autonoma samhällen sida vid sida. Under spanjorernas kolonialisering av befolkningen och naturen så rubbades tusentals år gamla samhällsbyggen. Bolivia blev självständigt från Spanien 1825, och genom en organiserad kamp som pågått i många år har urfolken i Bolivia krävt sina rättigheter tillbaka och vunnit många strider gentemot staten. 2005 så valdes kokaodlaren och aymaran Evo Morales med absolut majoritet till president, och fem år senare erkändes Bolivia som en mångnationell stat.

Evo Morales och Det socialistiska partiet (MAS) för, som namnet indikerar, en socialistisk politik.

”Varken kapitalismen eller socialismen är ekonomiska system som främjar oss”, säger Leonel Cerruto, en av grundarna av organisationen Kawsay och själv av quechuafolket. Han menar att båda går ut på att kontrollera ekonomin, vare sig det är marknaden eller staten som håller i tyglarna, på ett sådant sätt som kräver industrialisering och exploatering av naturen.

Sumaj kawsay innebär nämligen grundtanken om att allt är sammanlänkat. De antropocentriska idéerna om att människan står ovanför naturen med rätt att härska över den för egen vinning delas inte. Tvärtom anses människan vara en del av naturen, vars element och komplexa kretslopp hen inte kan, eller bör, styra över. Sådant som i västerländska termer kallas för ”naturresurser” ses snarare som naturens gåvor, och måste respekteras. Vår praktik går ut på att vi ska få ta del av den kompetens som finns på organisationen och inom de områden Kawsay verkar, för att sedan sprida den i våra kanaler. Bloggen fungerar delvis som ett verktyg för detta, men kunskapsspridningen kommer också äga rum väl tillbaka i Sverige. Vad arbetet mer konkret kommer bestå av är uppgifter som Kawsay delegerar till oss. Det handlar bland annat om att sprida kunskap om så kallade effektiva mikroorganismer (EM) och hur dessa kan vara ett verktyg för matsuveränitet och en ekologisk omställning av jordbruket. Dessutom pågår hyfsat nystartade projekt om ekoturism samt uppmuntring av ungdomar till kritiskt tänkande på nätet. Vi ser med spänning fram emot vår boliviavistelse och ovan ger er ett hum om vad våra framtida blogginlägg kommer handla om.

 

Hasta luego!

Sonja Román & Camila Enciso

Identitet och ursprung

Vi tränger oss in i rummet som är välfyllt av både människor och rök. Vi är något sena och ritualen som inleder workshopen har redan börjat. I mitten av rummet ligger frukt, örter och blommor som formar ett slags kors vilket representerar den andiska kosmologin men även kroppens olika chakran. Presidenten av Pueblo Kayambi går runt i rummet med en skål gjord av av sten, ur den strömmar väldoftande rökelse. Människorna för händerna över den och drar djupa andetag för att andas in röken med syfte att rensa bort dåliga energier.

 

Hur är det att tillhöra ett ursprungsfolk och leva i ett samhälle där man behöva kämpa för att minnas och bevara sin kultur och sina traditioner? Kawsay och Pueblo Kayambi sammanordnar och deltar ofta i utbildningar, möten och workshops samt är delaktiga i projekt för att återupphålla och föra vidare ursprungsfolkens kultur och traditioner. I fredags fick vi äran att vara med på mötet och workshopen ”Tradionell Medicin och Hälsa ur ett Rättsperspektiv” . Mötet anordnades tillsammans med tre olika samordnare Pueblo Kayambi, Cayambes Hälsodistrikt och Casa Campesina. Motivet var att stärka Kayambiefolkets kännedom om deras rättigheter gällande hälsosystemet men även för att deltagarna skulle få chansen att dela med sig av traditionella kunskaper inom medicin, läkemedel och hälsa.

Mycket fokus låg på användandet av traditionell och alternativ läkemedelskonst i förebyggande syfte och för att bibehålla en bra hälsa. De flesta verkade vara överens om vikten av att bibehålla, integrera och ta tillvara på traditionella kunskaper så som användandet av örter och växter  inom hälsovården. Att kunna ringa och beställa en läkartid och att bli bemött på sitt modersmål Quechua var även en stor och betydelsefull del av diskussionen. Språk och traditioner speglar ens identitet och den man är. Om inte samhället respekterar och lämnar utrymme för detta så kommer urålderlig och ovärderlig kunskap att dö ut.

”Att förlora sin identitet är att förlora det viktigaste av att vara människa. Man förlorar allt. Språket och traditioner är en viktig del av ens identitet som måste förs vidare. Därför är det viktigt att börja redan i hemmet, att lära sina barn språket, lära dem om växternas och örternas krafter och vad de kan användas för” sa Yuru Parayaku som höll i stora delar av mötet. Han är en så kallad “yachag”, en vis och respekterad person besittande mycket kunskap om traditionell läkekonst och traditioner.

På mötet informerades och diskuterades även ursprungsfolkens rättigheter ur ett hälsoperspektiv. I lagen står det om rätten att inkludera, skydda, utveckla och upprätthålla deras traditioner, kunskaper och teknologi. De ekosystem, resurser, flora och fauna som finns inom ursprungsfolkens heliga platser samt territorium ska skyddas och det är förbjudet att göra anspråk på dessa. Dock är det något som inte alltid efterföljs.

Främjandet av ursprungsfolkens kultur innebär också att arbeta för en mark fri från gifter och ett samhälle  som inte fokuserar på evig ekonomisk tillväxt och där man inte ser  naturen som en oändlig resurskälla skapad för oss människor att exploatera. Matsuveränitet, större självstyre, att vara integrerad i samhället utan att behöva kompromissa sitt ursprung är saker som alla hänger samman med en hälsosammare natur, renare levnadsätt och att jobba sig bort från de system som koloniseringen skapat.

Läs våra följande inlägg som kommer att fortsätta behandla dessa aktuella ämnen!

/Ginita, Carito y Amandita

Livet på landet

På 3100 meter över havet, i bergen, ligger Olmedo. Det tar ungefär 45 minuter att åka dit med buss från Cayambe. Nära samhällets kyrka bor vi. Vi är jag, min kollega Janeth på Fundación Kawsay, samt hennes mamma Judith. Till familjen hör även hunden Paco och de två kattungarna Katchin och Rakacha. De var små när jag kom hit i oktober. Nu börjar de bli stora. I trädgården bor även tre kalkoner, sju marsvin och numera två kaniner (innan fanns det bara en). Dessa umgås dock inte med människor särskilt mycket – eller snarare tvärtom. Förutom möjligen när det är dags att bli uppäten. Ute på en av deras tomter i närheten bor även familjens tre kossor, ett får samt en gris, som vilken dag som helst ska få kultingar.

Livet på landet (jag refererar alltså till Peps Perssons klassiska låt): klockan fem varje morgon kliver Judith upp för att mjölka korna och ge dem mat. Även grisen och fåret får mat. Djuren som bor i trädgården får mat lite senare, lagom till när vi brukar äta frukost (runt åtta-nio). Vid halv fem på eftermiddagen är det tid att gå till kossorna och de andra djuren igen. Förutom djuren ska även trädgårdslanden underhållas; det ska odlas, skördas och rensas ogräs. Judith säljer även mjölk och lite andra grödor när det finns.

Janeth jobbar mest hela dagarna och är ansvarig bland annat för ett nytt stort dokumentationsprojekt av samtliga medlemmar i Organisationen för ursprungsfolkssamhällen i Olmedo och Ayora, COINOA (Comunidades Indígenas de Olmedo y Ayora), genom Institutet för ekologi och utveckling av de andinska samhällena, IEDECA. Det är ett sjuttiotal familjer som ska dokumenteras genom att de utplaceras på karta med hjälp av GPS. Janeth dokumenterar också vilka som bor i familjen, hur mycket mark de har, vad som odlas och vilka djur som finns. Familjerna får även rita en plan över hemmet och den eventuella mark som hör till, samt rita upp hur de skulle vilja bo. Allt detta för att stötta dessa familjer, som i stor utsträckning sysslar med självförsörjning.

Olmedo är känt för att vara kallt. Och inte är det så konstigt att det är kallt i bergen. Varje morgon när jag går ut i trädgården ser jag El Nevado på håll. El Nevado är den snötäckta vulkanen Cayambe, som ligger på 5790 meter över havet.
På dagarna kan det dock bli ganska varmt i Olmedo. Kläderna som har tvättats för hand torkar. På kvällarna är det dock tur att det finns en öppen spis i hemmet. Paco smiter allt som oftast in om kvällarna och lägger sig framför brasan i spisen.

På helgerna hör säkert hela samhället predikan och mässor från den katolska kyrkan som bara är ett stenkast från där vi bor. Det är mysigt.

Ingen i familjen talar särskilt mycket kichwa, men när Janeth har tid över sitter hon gärna och pluggar in glosor i sitt kichwa-spanska lexikon. Det vill säga när hon inte syr, stickar, lagar mat eller städar. De två kattungarna har jag och Janeth döpt tillsammans. Katchin betyder gurka och Rakacha är morot på kichwa.

El Nevado eller vulkanen Cayambe
El Nevado eller vulkanen Cayambe
Judith, Janeth och Paco arbetar
Judith, Janeth och Paco arbetar
Kalvar
Kalvar betar
De som har kor, får och grisar brukar placera ut dem där det finns gräs att äta.
De som har kor, får och grisar brukar placera ut dem där det finns gräs att äta.
Paco leker i Judiths brors trädgård i Olmedo.
Paco leker i Judiths brors trädgård i Olmedo.
Janeth, Paco och Judith tar en paus i arbetet på en av deras tomter.
Janeth, Paco och Judith tar en paus i arbetet på en av deras tomter.
Så här såg kattungarna ut i början när jag precis hade kommit till familjen.
Så här såg kattungarna ut i början när jag precis hade kommit till familjen.
Nu är kattungarna större.
Nu är kattungarna större.
Rakacha  blickar ut från taket.
Rakacha blickar ut från taket.
Vandring i bergen
Vandring i bergen
En häst väntar på någon..
En häst väntar på någon..
Det är vanligt att ha (vakt)hundarna på taket.
Det är vanligt att ha (vakt)hundarna på taket.

 

Nosotras tenemos la palabra!

 

Anamuri Kongress Chile
Vi har ordet! Nosotras tenemos la palabra!

Så lydde det stående ordet under ANAMURIs kongress i Chile under helgen. Jag var där som representant för Radio Mundo Real. Tillsammans med kommunikatörsgruppen i ANAMURI dokumenterade vi helgen genom att direktsända radio, fotta och skriva. Ett arbete som nu fortsätter väl tillbaka i Montevideo.

Kommunikation
Kommunikationsgruppen och presidente de ANAMURI

Det var representanter från flera olika delar och organisationer i sydamerika. Samtalen handlade om vattensäkerhet, kvinnors rätt att höras och vara delaktiga, fröer som inte var genmanipulerade, politiska situationer, jordtillgång, utbildning och hälsa. Stort fokus var på olika regioner i Chile, men i mindre grupper samtalades det även intensivt internationellt över olika problem och lösningar.

Anamuri Kongress Chile
Grupparbete om olika teman som vatten, hälsa, utbildning, jämställdhet, rättigheter till jord.

Den 10-17e april 2015 kommer Cloc – Via Campesina ha ett stort möte i Buenos Aires där flera av samma organsationer och länder kommer närvara. Då kommer också mycket av dessa slutsatser av diskussionerna från ANAMURIs kongress att läggas fram.

Kongress Anamuri Chile
Under helgen fanns också en marknad med olika hantverk.